Tasa-arvo kasvatuksessa

Luokanopettaja

Tervetuloa, hyvä luokanopettaja!

Teet tärkeää työtä, ja siksi haluamme tukea sinua erityisesti sukupuolten välisessä tasa-arvotyössä.

 

Miksi?

Toistuvasti julkaistaan raportteja, joissa kerrotaan, kuinka tytöt ja pojat menestyvät eritasoisesti kouluissa. Myös hyvinvoinnissa on havaittavissa eroavaisuuksia eri sukupuolta olevien oppilaiden välillä.

Tasa-arvotyö vaatii tietämystä olemassa olevista epätasa-arvoisuuksista ja siitä, kuinka nämä vaikuttavat näkemyksiin eri sukupuolista. Stereotypisoivat käytännöt ovat läsnä koulun arjessa ja ne tapahtuvat usein tiedostamatta. Näistä käytännöistä on mahdollista tulla tietoiseksi ja niitä voi kehittää ja haastaa yhdessä niin koulun henkilökunnan kesken kuin yhteistyössä perheiden kanssa.

Tasa-arvotyö kouluissa tarkoittaa sitä, että kaikille oppilaille, sukupuolesta riippumatta, on järjestettävä samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Tämä koskee niin tyttöjä, poikia kuin muunsukupuolisiakin oppilaita. Olipa oppilas sitten transsukupuolinen tai cissukupuolinen¹, on hänellä oltava mahdollisuus turvalliseen kouluun, jossa hän pystyy olemaan oma itsensä ja jossa hänet kohdataan kunnioituksella.

Miten?

Työ alkaa meistä itsestämme. Meidän on ensin nähtävä ympärillämme olevat epäkohdat.

Sukupuolitietoisuus sekä sukupuolen moninaisuuden tunnistaminen kasvattajien kesken edellyttää stereotyyppisten sukupuolikäsitysten tiedostamista. Stereotyyppiset sukupuolikäsitykset ilmenevät asenteissa, opitussa käyttäytymisessä sekä siinä, miten lapsi kohdataan yksilönä.

Tasa-arvokasvatuksessa.fi-aineistossa lähdemme liikkeelle peruskoulun opetussuunnitelman perusteista, jossa tasa-arvolla tarkoitetaan pyrkimystä samoihin ehtoihin sukupuolesta riippumatta. Tavoitteena on antaa tilaa kaikille oppilaille, jotta he pystyvät tekemään valintoja ilman sukupuoleen tai muihin ominaisuuksiin liittyviä ennakko-oletuksia.

Pyrkimyksenä on se, että:

  • opetus, tutkimus ja oppimateriaalit tukevat tasa-arvoa
  • sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää ennaltaehkäistään
  • oppilaille tarjotaan työkaluja siihen, miten he voivat itse identifioitua ja suhtautua sukupuoleen liittyviin rajoittaviin ja poissulkeviin odotuksiin ja vaatimuksiin
  • tasa-arvoa edistetään lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen.

Kasvattajien tehtävänä on taata kaikille lapsille samanlaiset mahdollisuudet nähdä ja ymmärtää, että kaikilla on oikeus määritellä tai olla määrittelemättä oma sukupuolensa. Osa oppilaista myös tietää jo, että maailmassa ei ole vain tyttöjä ja poikia. Oppilaan vanhempi tai joku muu läheinen voi olla transihminen eli esimerkiksi transsukupuolinen, transvestiitti tai muunsukupuolinen. Koulussa onkin tärkeä opettaa arvostavaa suhtautumista kaikkiin ja kertoa perustietoa sukupuolen moninaisuudesta.

Toivomme sinun löytävän paljon uutta ja innostavaa sisältöä matkan varrella!

Työ alkaa meistä!

¹Termejä cismies ja cisnainen käytetään kuvaamaan henkilöitä, joiden sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat heidän syntymässä määritellyn sukupuolensa ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Etuliite ”cis” äännetään [sis].  Lähde: Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus.