Tasa-arvo kasvatuksessa

Varhaiskasvattaja

Tervetuloa, hyvä varhaiskasvattaja!

Teet tärkeää työtä ja haluamme siksi tukea sinua erityisesti sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Miksi?

Tutkimukset osoittavat, että tyttöjä ja poikia kohdataan varhaiskasvatuksessa eri tavalla. Tämä vaikuttaa lasten kehitykseen. On tärkeää, että jo varhaiskasvatuksessa tehdään pitkäjänteisesti ja systemaattisesti tasa-arvotyötä. Tavoitteena on antaa tilaa kaikille lapsille, jotta he voivat tehdä valintoja ilman sukupuoleen tai muihin henkilöön liittyviin seikkoihin sidottuja stereotyyppisiä rooleja ja ennakko-odotuksia.

Lähdemme liikkeelle varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Perusteiden mukaan varhaiskasvatuksen on tarjottava kaikille lapsille sukupuolesta riippumatta samat mahdollisuudet:

  • kehittymiseen 
  • oppimiseen 
  • leikkimiseen 

Kasvattajien tehtävänä on taata kaikille lapsille samanlaiset mahdollisuudet nähdä ja ymmärtää, että kaikilla on oikeus määritellä tai olla määrittelemättä oma sukupuolensa. Osa lapsista myös tietää jo, että maailmassa ei ole vain tyttöjä ja poikia. Lapsen huoltaja tai joku muu läheinen voi olla transihminen eli esimerkiksi transsukupuolinen, transvestiitti tai muunsukupuolinen. 

Sukupuolitietoisuus sekä sukupuolen moninaisuuden tunnistaminen kasvattajien kesken edellyttää stereotyyppisten sukupuolikäsitysten tiedostamista. Stereotyyppiset sukupuolikäsitykset ilmenevät meidän kaikkien asenteissamme, opitussa käyttäytymisessä sekä siinä, miten lapsi kohdataan yksilönä. On myös tärkeää oppia tunnistamaan lasten keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä ja puuttua niihin.

Miten?

Työ alkaa meistä itsestämme. Ensin meidän on nähtävä ympärillämme olevat epäkohdat, vasta sitten voimme alkaa edistää tasa-arvoa päiväkodeissamme. Tavoitteena ovat yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet kaikille.

Stereotypisoivat käytännöt ja tilanteet ovat yleensä arkipäiväisiä tilanteita ja niitä ei välttämättä huomata tai tunnisteta, kuten tutkimus osoittaa. Päiväkodeissa sukupuolistereotypioihin perustuva eriarvoistava käytäntö näyttäytyy esimerkiksi siinä,

  • ketä puhuttelemme 
  • kuka saa apua 
  • kenen odotetaan auttavan toisia
  • minkälaisia esikuvia lapsille tarjotaan kirjojen, kuvien ja muun varhaiskasvatusmateriaalin myötä. 

Näistä käytännöistä on mahdollista tulla tietoiseksi ja niitä voi kehittää yhdessä niin päiväkodin henkilökunnan kesken kuin yhteistyössä perheiden kanssa.

Toivomme sinun löytävän paljon uutta ja innostavaa sisältöä matkan varrella!

Työ alkaa meistä!

3