Tasa-arvo kasvatuksessa

Tervetuloa mukaan työskentelemään tasa-arvoisemman päiväkodin ja koulun puolesta!

Valitse sinua kiinnostava aihekokonaisuus

Tasa-arvokasvatuksessa.fi tukee henkilökunnan tasa-arvotyötä oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa. Portaali on suunnattu erityisesti varhaiskasvatus- ja opetustyötä tekeville ammattilaisille.

Portaalin tarkoituksena on tarjota tukea

  • sukupuolitietoisuuden lisäämiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
  • tasa-arvon toteuttamiseen käytännössä
  • varhaiskasvatuksen ja opetuksen ammattilaisten omien sekä kasvatustoimintaan yleisesti liittyvien sukupuolittuneiden käytäntöjen ymmärtämiseen ja purkamiseen.

Portaali koostuu kirjallisesta aineistosta sekä videoaineistosta. Portaalissa lukuisat kasvattajat, tutkijat ja asiantuntijat jakavat esimerkkejä tasa-arvotyön toteuttamisesta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Portaali sisältää myös syventäviä tehtäviä, käytännön harjoituksia sekä linkkejä lisämateriaaleihin.

 

Miten portaali toimii? 

Sivuston materiaali jakautuu kohderyhmittäin:

  • varhaiskasvattajat
  • luokanopettajat
  • aineenopettajat

Jokaisen kohderyhmän alavalikosta löytyy työkalupakki sekä testi, jossa koulun ja varhaiskasvatuksen henkilöstö pääsee testaamaan tietämystään tasa-arvokysymyksistä.

Portaalista pääset myös ammattiopettajille suunnattuun Kaikkien amis -nettimateriaaliin, joka sisällöltään seuraa samaa rakennetta portaalin kanssa.

Portaalin ylävalikosta voit vapaasti valita sinulle erityisesti ajankohtaisia tai kiinnostavia teemoja.

Tuhannet kasvatusalan ammattilaiset ovat tutustuneet tasa-arvokasvatuksessa.fi-aineistoihin vuodesta 2013 lähtien. Portaalin ilme ja rakenne uusittiin vuonna 2022. Samalla aineiston sisältöä on päivitetty ja selkeytetty.

Ruotsinkielinen materiaali on saatavilla vaihtamalla sivuston kieli oikeasta yläkulmasta. Ruotsinkielisen sivuston linkkivinkit eroavat suomenkielisistä vinkeistä, minkä vuoksi materiaaliin kannattaa mahdollisuuksien mukaan tutustua molemmilla kielillä.