Jämställdhet i lärande

Välkommen att arbeta för ett mer jämställt dagis och skola

Välj ett tema som är mest intressant för dig.

Om portalen

Portalen Jämställdhet i lärande stödjer jämställdhetsarbete för personal i skolan  och inom småbarnspedagogiken. Portalen riktar sig särskilt till yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och undervisning.

Syftet med portalen är att stöda

  • en ökad könsmedvetenhet inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen
  • förverkligande av jämställdhet i praktiken
  • förståelsen av könskodade praktiker och hur de kan förändras i pedagogernas arbete och skolans verksamhetsmiljön

Portalen består av skriftligt material och videon.  Dessutom delar utbildare, forskare och experter exempel på hur jämställdhetsarbete inom utbildning kan förverkligas. Portalen innehåller även fördjupande uppgifter, praktiska övningar och länkar till ytterligare material.

Hur fungerar portalen?

Materialet på sajten är indelat i målgrupper:

  • småbarnspedagoger
  • klasslärare
  • ämneslärare

I undermenyn för varje målgrupp finns en verktygslåda och ett test där skolpersonal och småbarnspedagoger kan testa sina kunskaper i jämställdhetsfrågor.

Via portalen hittar du också Allas yrkes portalen för yrkeslärare, som följer samma sidstruktur.

Från menyn kan du välja de teman som är aktuella eller intressanta för just dig.

Sedan 2013 har tusentals yrkesverksamma inom utbildningsområdet bekantat sig med jämställdhetilärande-materialet. Portalens utseende och struktur förnyades 2022, samtidigt som innehållet i materialet uppdaterades och förtydligades.

Det finska materialet hittas genom att ändra språket på sajten i det övre högra hörnet.  Länklistan skiljer sig åt då de är språkbaserade, så det lönar sig att bekanta sig med materialet på båda språken om möjligt.